CosyWings  |  Stationsplein 90 |  5611 BB  |  Eindhoven   |  06 11 37 47 66                           info@cosywings.nl   |  www.cosywings.nl
Wat doet CosyWings?.
Wie ben ik?.
PGB.
Contact.
PGB
Hoe werkt een PGB?
Met een persoonsgebonden budget ‘ PGB’ kunt u zelf de zorg regelen die u nodig heeft als u door ziekte,
handicap of ouderdom thuis hulp nodig heeft. U bent dan niet afhankelijk van traditionele zorgaanbieders.

Een persoonsgebonden budget ‘PGB’ is een geldbedrag waarmee u zelf zorg, hulp en begeleiding kunt inkopen.
U kiest zelf uw hulpverleners en begeleiders uit.Voordelen van een PGB
Het PGB is een onderdeel van de AWBZ, de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten. Iedereen die een zorgverzekering
heeft, wordt automatisch ingeschreven voor de AWBZ. In de AWBZ kunt u kiezen voor zorg in natura (ZIN) en/of voor een
persoonsgebonden budget (PGB).Bij PGB ontvangt de verzekerde of zijn wettelijk vertegenwoordiger geld om zelf zorg
in te kopen. Zo bepaalt de verzekerde zelf, van wie en wanneer hij de zorg ontvangt.Aanvraag PGB
Heeft u zorg nodig? Dan kunt u een beroep doen op zorg die wordt betaald uit de Algemene Wet Bijzondere
Ziektekosten (AWBZ). Het Centrum indicatiestelling zorg (CIZ) onderzoekt of u AWBZ-zorg kunt krijgen, en zo ja,
hoeveel zorg en hoe lang.

Wanneer een PGB aan u is toegekend kunt u contact opnemen met CosyWings. Mocht u problemen ondervinden
met het aanvragen van uw PGB kan CosyWings hier een helpende hand bij bieden.


Digitale aanvraag AWBZ-zorg