CosyWings  |  Stationsplein 90 |  5611 BB  |  Eindhoven   |  06 11 37 47 66                           info@cosywings.nl   |  www.cosywings.nl
Wat doet CosyWings?.
Wie ben ik?.
PGB.
Contact.
Wie ben ik?
Graag stel ik mij aan u voor,

Door toeval ben ik zes jaar geleden in de particuliere zorg terecht gekomen.
Als 57 jarige vrouw, moeder van een groot gezin, en onderneemster,
ben ik gewend voor mensen te zorgen en dingen te ondernemen. Ik doe
dit alles nog steeds met veel plezier en enthousiasme.

De afgelopen zes jaar, ben ik, via privé relatie`s, in contact gekomen
met thuiswonende hulpbehoevenden. Mijn cliënten variëren in diverse
leeftijdscategorieën, senioren en ouderen die behoefte hebben aan
extra persoonlijke zorg en aandacht of revaliderende cliënten die nog
jong en soms ook alleenstaand zijn.

Met veel plezier heb ik deze mensen een fijne tijd kunnen bezorgen
in hun eigen woon en leefomgeving wat te allen tijde een bevorderlijk
resultaat had.

In de meeste gevallen werd ik benaderd door familieleden en werd
mijn aanwezigheid en zorg voor hun dierbaren zeer gewaardeerd.
Dit heeft mij er toe gebracht om mij  per 1 juni 2009  als zelfstandige  
in de  particuliere thuis zorg te vestigen. Ondertussen maken ook
cliënten met een PGB, Persoons Gebonden Budget, gebruik van de
dienstverlening die CosyWings te bieden heeft.

Vriendelijke groet,

Wil van Schaijk.